Hybriditilaisuus 25.1.2022: sujuva maksaminen ja lahjoittajan sitouttaminen

QVIK Oy järjesti 25.1.2023 VaLa ry:n ja Tietopiirin kanssa tapahtuman, jossa esiteltiin järjestöille eri keinoja tehdä lahjoittajien maksamisesta mahdollisimman sujuvaa ja sitouttaa heitä järjestöjen tukemiseen pidemmällä aikavälillä. Tilaisuus oli kaikille avoin ja väkeä oli paikalla vallan mukavasti.

QVIK: Uudet maksamisen tavat lahjoittajahankinnan tukena

Lahjoittajien nopea sitouttaminen, asiakaskokemus, toimintojen automatisointi ja kustannusten optimointi ovat avainasemassa lahjoitusten maksamisen ratkaisuissa. Suomalainen e-lasku ja suoramaksu ovat loistavia tapoja sitouttaa lahjoittajat pitkäaikaisesti, mutta ilman Tietopiirin automatisoitua ratkaisua niiden haasteena on hidas käynnistyminen ja manuaaliset työvaiheet.

Oli mielenkiintoista nähdä, että maksuvetoomus, maksaminen voidaan aloittaa tekstiviestillä mutta myös Messengerillä, chatbotilla tai Whatsappilla. Tällä on nuorille ihmisille suuri merkitys. Korttimaksun hankaluus on kortin vanheneminen, jolloin lahjoitukset päättyvät. Asia on korjaantumassa, koska tulevaisuudessa pankki päivittää kortin tiedot. Suomalainen e-lasku tulee korvautumaan jollain aikajänteellä ja lisäksi ns. PSD2-maksu korvaa nykyisen verkkopankkimaksun. PSD2 on toinen maksupalveludirektiivi, joka edellytti pankkien avaavan rajapinnat kolmansille osapuolille. Paljon muutoksia on siis tulossa.

Tietopiiri:  Satunnaisesta sivustokävijästä sitoutuneeksi lahjoittajaksi – tekniikkaa ja praktiikkaa

Jotta järjestö voi puhutella lahjoittajaryhmiään vaikuttavasti, sen tulee tuntea kontaktinsa. Tähän tarvitaan tietämyksenhallintaa ja se puolestaan edellyttää myös tietotyön välineitä. Lahjoittajien – potentiaalisten ja olemassaolevien – segmentointi ja kohdennettu viestintä on paitsi tehokkaan varainhankinnan edellytys, myös ihmisten kuuntelemista, sitouttamista ja laadukasta palvelua. Tietotekniikalla on myös merkittävä rooli rutiinitehtävien karsimisessa: ei riitä, että lahjoittajan polku on sujuva, järjestö ei saa tukehtua lahjoitusten aiheuttamaan manuaaliseen työhön.

Käymme läpi Tietopiirin lahjoittajan kuuden askeleen polun, mikä on kaikkein oleellisinta kussakin vaiheessa. Muistutimme myös siitä, että lahjoittajan iällä ja preferoidulla maksutavalla on vahva yhteys. Iäkkäät suosivat tilisiirtoa – ja lahjoittavat eniten. Vähän nuorempi ryhmä pitää e-laskusta ja lahjoittaa varsin merkittävästi myöskin. Nuoret suosivat mobiilisovelluksia, uusimpia keinoja – mutta ovat lahjoitusten määrässä marginaalissa. Nuoret ja milleniaalit sen sijaan vaikuttavan olevan kiinnostuneita säännöllisestä lahjoittamisesta. Kannattaa siis miettiä omaa kohderyhmää ja valita maksutavat sen mukaisesti.

Kuuden askeleen polusta on julkaistu webinaari, sen löydät täältä.

VaLa: Miten meni TekojenTiistai 2022

Vastuullinen lahjoittaminen ry on TekojenTiistain eli kansainvälisen GivinTuesdayn organisoiva taho. Tilaisuudessa kuullaan miten TekojenTiistai näkyi ja kuului 29.11.2022 Suomessa.

Yhteistyö  1 + 1 = paljon enemmän kuin 2

Kartoitamme muutoinkin mahdollisuuksia yhteistyöhön. QVIK on tunnustettu digitaalisten kuluttajapalveluiden toteuttaja ja on tehnyt yhteistyötä mm. Unicefin ja World Visionin kanssa. Tietopiirin erityisvahvuudet puolestaan ovat varainhankinnan ja lahjoitusten keräämisen praktiikassa, sekä konsultoinnin että ohjelmistotuotteiden avulla. QVIK toteuttaa järjestön verkkopalvelun – ja enemmänkin: koko digitaalisen presenssin. Tietopiiri täydentää tuomalla niin osaamisen kun työvälineet varainhankintaan. Olemme alan ainut toimija, jolla on peräti kaksi sertifioitua varainhankkijaa – allekirjoittaneen lisäksi Tietopiirin yrittäjä, Tero Pesonen. Tässä on mahdollisuus yhteistyöhön, joka vahvistaa molempia yrityksiä ja tuottaa järjestöasiakkaille entistäkin parempia ja kattavampia palveluita.

 

Autamme Tietopiiri Oy:ssä järjestöjä jäsen- ja vapaaehtoishallinnan ohella varainhankinnan kehittämisessä ja ihmisten piilossa olevien lahjoitusresurssien hyödyntämisessä. TP FONS -järjestöjen toiminnanohjaus on suunniteltu palvelemaan järjestöjä ja erityisesti heidän pitkälle automatisoitua varainhankintaa – olkoon lahjoituksena sitten aika, sitoutuminen, osaaminen, suosittelu tai raha.

Ota yhteyttä

Ilkka Harjula
0400-545 767
ilkka.harjula@tietopiiri.fi

 

Varainhankinnan vuosikello

Hyvää alkanutta vuotta! On aika ensimmäisen blogin.

Varainhankinnan vuosikello on huolella laadittu, realistinen suunnitelma vuoden varainhankintatoimenpiteistä. Suunnitelmaan on syytä sitoutua ja sen toteutumista tulee valvoa. Vuosikello on välineistö, jonka ympärille kietoutuvat niin toiminnan suunnittelu, kustannusten ja toteumien seuranta kuin myös toiminnan kehittäminen edelleen.

Varainhankinnan vuosikello laaditaan yhteistyönä

Varainhankinnan ihmiset eivät tee vuosikelloa pelkästään omin voimin. Eikä kukaan tee sitä muun työnsä ohella. Ei ainakaan pitäisi. Tiiveintä yhteistyötä tekevät varainhankinnan luontevat taisteluparit: viestintä ja varsinainen varainhankintatiimi. Järjestön johdon ohella talousosasto raamittaa mahdollisuuksia mm. mediavalintojen suhteen. Johdon ja talousihmisten kanssa päätetään mihin kanaviin, kampanjoihin ja metodeihin panostetaan. Vaikka järjestöllä olisi hyvinkin erillisiä toimintamuotoja ja fyysisiä sijainteja, tämä suunnitelma on tehtävä koko organisaatiota tarkastellen – sooloilu syö tehoja.

Olihan se varainhankinnan suunnitelma tehtynä, olihan

Tyhjästä luotava vuosikello ei edistä tavoitteiden saavuttamista – ellei tavoitteita ole asetettu. Suunnitelmassa otetaan perustavanlaatuisesti kantaa järjestön ydinsanomaan, tavoiteltaviin kohderyhmiin ja erilaisiin konversioihin. Kun pohjalla on huolella laadittu ja jälleen realistinen suunnitelma, iso kuva, sen varaan vuosikelloa voi ryhtyä rakentamaan. Suunnitelma ottaa kantaa ja vuosikello tarkentaa mm. toimintaympäristön muutoksiin liittyviä asioita. Myös äkkinäisiin muutoksiin pitäisi olla mahdollisuus reagoida, suunniltema b kaiken varalta. Sekä pandemia että Ukrainan sota muuttivat varainhankinnan toimintaedellytyksiä perustavanlaatuisesti, äärimmäisen nopeasti ja täysin yllättäen.

Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa

Yhteistyössä on voimaa. Tästä on aiemmin julkaistu blogisarjan teksti Yhteistyön puute ja iso paha susi. Saman genren järjestöjen kannattaisi tarkistaa etteivät suunnittele kampanjoitaan pahan kerran päällekkäisiksi – ettei taisteltaisi samoista sieluista. Kampanjaviestien valinnoissa voisi tehdä yhteistyötä samoin kuin resurssien käyttämisessä; tästä esimerkkinä viestintäammattilaisten palveluiden ostaminen.

Yhteistyö järjestöjen kesken on luontevaa mutta yhtä lailla yritysyhteistyökumppanin kanssa kannattaa ajoittaa toimenpiteet niin, että ne varmasti ovat molemmin puolin optimaalisia. Siispä myöskin sillä rintamalla kannattaa olla aktiivinen ajoissa. Tammikuussa vuosikellon olisi oltava täydessä iskussa, toteutettavassa kunnossa, joten vuoden viimeisen neljänneksen alkaessa on hyvä aika aloittaa vuosikellon suunnittelu.

Autamme Tietopiiri Oy:ssä järjestöjä jäsen- ja vapaaehtoishallinnan ohella varainhankinnan kehittämisessä ja ihmisten piilossa olevien lahjoitusresurssien hyödyntämisessä. TP FONS -järjestöjen toiminnanohjaus on suunniteltu palvelemaan järjestöjä ja erityisesti heidän pitkälle automatisoitua varainhankintaa – olkoon lahjoituksena sitten aika, sitoutuminen, osaaminen, suosittelu tai raha.

Ota yhteyttä

Ilkka Harjula
0400-545 767
ilkka.harjula@tietopiiri.fi